Tin bão mới nhất: Bão Kompasu làm 23 người thiệt mạng ở Philippines

Theo tin bão mới nhất, bão Kompasu hay bão Maring khiến ít nhất 23 người chết ở Philippines. Ảnh: AFP
Theo tin bão mới nhất, bão Kompasu hay bão Maring khiến ít nhất 23 người chết ở Philippines. Ảnh: AFP
Theo tin bão mới nhất, bão Kompasu hay bão Maring khiến ít nhất 23 người chết ở Philippines. Ảnh: AFP
Lên top