Tin bão mới nhất: Bão In-Fa đổ bộ lần 2 vào ven biển Trung Quốc

Cây bị bật gốc ở Ninh Ba khi bão In-fa đổ bộ. Ảnh: AFP
Cây bị bật gốc ở Ninh Ba khi bão In-fa đổ bộ. Ảnh: AFP
Cây bị bật gốc ở Ninh Ba khi bão In-fa đổ bộ. Ảnh: AFP
Lên top