Tin bão mới nhất: Bão In-fa bồi thêm mưa lũ dọc phía đông Trung Quốc

Ảnh vệ tinh vị trí bão In-fa tối 23.7. Ảnh: AccuWeather
Ảnh vệ tinh vị trí bão In-fa tối 23.7. Ảnh: AccuWeather
Ảnh vệ tinh vị trí bão In-fa tối 23.7. Ảnh: AccuWeather
Lên top