Tin bão mới nhất: Bão Fred gia tăng cường độ trước khi đổ bộ Mỹ

Cơn bão số 6 Fred dự kiến sẽ mang lại mưa to, gió lớn khi đổ bộ Florida, Mỹ trước cuối tuần này, nguy cơ lũ quét. Ảnh: NHC
Cơn bão số 6 Fred dự kiến sẽ mang lại mưa to, gió lớn khi đổ bộ Florida, Mỹ trước cuối tuần này, nguy cơ lũ quét. Ảnh: NHC
Cơn bão số 6 Fred dự kiến sẽ mang lại mưa to, gió lớn khi đổ bộ Florida, Mỹ trước cuối tuần này, nguy cơ lũ quét. Ảnh: NHC
Lên top