Tin bão mới nhất: Bão Delta ngày càng mạnh, Louisiana gấp rút ứng phó

Người dân đang chuẩn bị bao cát để ứng phó với bão Delta đang tiến dần đến New Orleans, Louisiana hôm 7.10. Ảnh: Reuters
Người dân đang chuẩn bị bao cát để ứng phó với bão Delta đang tiến dần đến New Orleans, Louisiana hôm 7.10. Ảnh: Reuters
Người dân đang chuẩn bị bao cát để ứng phó với bão Delta đang tiến dần đến New Orleans, Louisiana hôm 7.10. Ảnh: Reuters
Lên top