Tin bão mới nhất: Bão Côn Sơn đổ bộ Philippines, sắp vào Biển Đông

Nhân viên Văn phòng Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai thành phố Quezon, Philippines, theo dõi đường đi của bão Côn Sơn ngày 7.9.2021. Ảnh: PASAGA/PhilStar
Nhân viên Văn phòng Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai thành phố Quezon, Philippines, theo dõi đường đi của bão Côn Sơn ngày 7.9.2021. Ảnh: PASAGA/PhilStar
Nhân viên Văn phòng Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai thành phố Quezon, Philippines, theo dõi đường đi của bão Côn Sơn ngày 7.9.2021. Ảnh: PASAGA/PhilStar
Lên top