Tin bão mới nhất: Bão Chanthu thành áp thấp, có thể gây lũ ở Nhật

Đường đi của bão Chanthu từ khi hình thành. Ảnh: NASA
Đường đi của bão Chanthu từ khi hình thành. Ảnh: NASA
Đường đi của bão Chanthu từ khi hình thành. Ảnh: NASA
Lên top