Tin bão mới nhất: Bão Chanthu quấy đảo Hàn Quốc, Nhật Bản hết tuần

Bão Chanthu ảnh hưởng đến Hàn Quốc, Nhật Bản từ nay đến cuối tuần. Ảnh: AccuWeather
Bão Chanthu ảnh hưởng đến Hàn Quốc, Nhật Bản từ nay đến cuối tuần. Ảnh: AccuWeather
Bão Chanthu ảnh hưởng đến Hàn Quốc, Nhật Bản từ nay đến cuối tuần. Ảnh: AccuWeather
Lên top