Tin bão mới nhất: Bão Chanthu bỏ qua Trung Quốc, thẳng tiến Nhật Bản

Tin bão mới nhất của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ngày 14.9 dự đoán hướng đi của bão Chanthu. Ảnh: AFP
Tin bão mới nhất của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ngày 14.9 dự đoán hướng đi của bão Chanthu. Ảnh: AFP
Tin bão mới nhất của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ngày 14.9 dự đoán hướng đi của bão Chanthu. Ảnh: AFP
Lên top