Tin bão mới nhất: Bão Cempaka đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc

Ảnh vệ tinh bão Cempaka. Ảnh: Trung tâm Thời tiết CNN
Ảnh vệ tinh bão Cempaka. Ảnh: Trung tâm Thời tiết CNN
Ảnh vệ tinh bão Cempaka. Ảnh: Trung tâm Thời tiết CNN
Lên top