Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có khả năng mạnh lên

Xuất hiện vùng áp thấp ở Philippines ngày 19.9.2021. Ảnh: PASAGA
Xuất hiện vùng áp thấp ở Philippines ngày 19.9.2021. Ảnh: PASAGA
Xuất hiện vùng áp thấp ở Philippines ngày 19.9.2021. Ảnh: PASAGA
Lên top