Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới 12 dự kiến mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới 12 dự kiến mạnh lên thành bão. Ảnh: NHC
Áp thấp nhiệt đới 12 dự kiến mạnh lên thành bão. Ảnh: NHC
Áp thấp nhiệt đới 12 dự kiến mạnh lên thành bão. Ảnh: NHC
Lên top