Tin bão mới nhất: Áp thấp gần Philippines mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới gần Philippines mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới gần Philippines mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới gần Philippines mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA
Lên top