Tin bão mới nhất: Áp thấp có thể vào Biển Đông cuối tuần

Áp thấp xuất hiện ở Philippines ngày 21.10. Ảnh: PASAGA
Áp thấp xuất hiện ở Philippines ngày 21.10. Ảnh: PASAGA
Áp thấp xuất hiện ở Philippines ngày 21.10. Ảnh: PASAGA
Lên top