Tin bão mới nhất: 2 áp thấp ở Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Philippines. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Philippines. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Philippines. Ảnh: PASAGA
Lên top