Tin bão Haishen mới nhất: Lũ đầu tiên tràn sông lớn ở đông bắc Trung Quốc

Lên top