Tìm thấy xác tàu đắm La Mã hàng nghìn tuổi lớn nhất ở Địa Trung Hải

Xác tàu đắm La Mã lớn nhất được tìm thấy ở Địa Trung Hải. Ảnh: CNN.
Xác tàu đắm La Mã lớn nhất được tìm thấy ở Địa Trung Hải. Ảnh: CNN.
Xác tàu đắm La Mã lớn nhất được tìm thấy ở Địa Trung Hải. Ảnh: CNN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top