Tìm thấy xác con tàu 260 tuổi từng được sử dụng trong Cách mạng Mỹ

Xác tàu có thể là phần còn lại của Beaumont - một con tàu nặng 990 tấn được Công ty Đông Ấn của Pháp đóng vào năm 1762. Ảnh: Đại học Antilles
Xác tàu có thể là phần còn lại của Beaumont - một con tàu nặng 990 tấn được Công ty Đông Ấn của Pháp đóng vào năm 1762. Ảnh: Đại học Antilles
Xác tàu có thể là phần còn lại của Beaumont - một con tàu nặng 990 tấn được Công ty Đông Ấn của Pháp đóng vào năm 1762. Ảnh: Đại học Antilles
Lên top