Tìm thấy viên đá thạch anh tím tử đinh hương tuyệt đẹp ở Jerusalem

Viên đá có màu tím tử đinh hương tuyệt đẹp. Ảnh: City of David
Viên đá có màu tím tử đinh hương tuyệt đẹp. Ảnh: City of David
Viên đá có màu tím tử đinh hương tuyệt đẹp. Ảnh: City of David
Lên top