Tìm thấy tranh của họa sĩ nổi tiếng Châu Âu thế kỷ 17 trong thùng rác

Một trong hai bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Châu Âu tìm thấy ở Đức. Ảnh: Cảnh sát Cologne
Một trong hai bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Châu Âu tìm thấy ở Đức. Ảnh: Cảnh sát Cologne
Một trong hai bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Châu Âu tìm thấy ở Đức. Ảnh: Cảnh sát Cologne
Lên top