Tìm thấy trang sức hơn 2.500 tuổi của giới quý tộc ở Thụy Điển

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra 50 món đồ trang sức và các đồ tạo tác khác. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra 50 món đồ trang sức và các đồ tạo tác khác. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra 50 món đồ trang sức và các đồ tạo tác khác. Ảnh: AFP
Lên top