Tìm thấy thi thể tử tù người Trung Quốc đào hầm vượt ngục ở Indonesia

Các nhân viên nhà tù đang kiểm tra lối thoát mà tử tù người Trung Quốc Cai Changpan sử dụng để trốn khỏi nhà tù ở Tangerang. Ảnh: AFP
Các nhân viên nhà tù đang kiểm tra lối thoát mà tử tù người Trung Quốc Cai Changpan sử dụng để trốn khỏi nhà tù ở Tangerang. Ảnh: AFP
Các nhân viên nhà tù đang kiểm tra lối thoát mà tử tù người Trung Quốc Cai Changpan sử dụng để trốn khỏi nhà tù ở Tangerang. Ảnh: AFP
Lên top