Tìm thấy thi thể phi công lái chiến đấu cơ của Mỹ rơi ngoài biển Bắc

Một chiến đấu cơ F-15C của không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.
Một chiến đấu cơ F-15C của không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.
Một chiến đấu cơ F-15C của không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.
Lên top