Tìm thấy thanh kiếm Thập tự chinh 900 năm tuổi độc đáo ở Israel

Thanh kiếm được "nạm" bằng các sinh vật biển. Ảnh: Anastasia Shapiro/Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel
Thanh kiếm được "nạm" bằng các sinh vật biển. Ảnh: Anastasia Shapiro/Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel
Thanh kiếm được "nạm" bằng các sinh vật biển. Ảnh: Anastasia Shapiro/Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel
Lên top