Tìm thấy ngà voi ma mút ở nơi không ngờ tới

Ngà voi ma mút được các nhà khoa học trục vớt từ đại dương. Ảnh: MBARI
Ngà voi ma mút được các nhà khoa học trục vớt từ đại dương. Ảnh: MBARI
Ngà voi ma mút được các nhà khoa học trục vớt từ đại dương. Ảnh: MBARI
Lên top