Tìm thấy một trong những tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới

Mảnh xương được coi là một trong những tác phẩm nghệ lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Văn phòng Di sản Văn hóa Lower Saxony
Mảnh xương được coi là một trong những tác phẩm nghệ lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Văn phòng Di sản Văn hóa Lower Saxony
Mảnh xương được coi là một trong những tác phẩm nghệ lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Văn phòng Di sản Văn hóa Lower Saxony
Lên top