Tìm thấy máy bay mất tích sau 77 năm

Xác chiếc Avenger mất tích ngoài khơi Hawaii. Ảnh: Đại học Scripps/Project Recover
Xác chiếc Avenger mất tích ngoài khơi Hawaii. Ảnh: Đại học Scripps/Project Recover
Xác chiếc Avenger mất tích ngoài khơi Hawaii. Ảnh: Đại học Scripps/Project Recover
Lên top