Tìm thấy mẫu hổ phách chứa sinh vật đáng kinh ngạc từ 100 triệu năm trước

Mẫu hổ phách tuyệt đẹp chứa loài ốc sên cạn từ gần 100 triệu năm trước được tìm thấy ở Myanmar. Ảnh: Tingting Yu/The Senckenberg Research Institute
Mẫu hổ phách tuyệt đẹp chứa loài ốc sên cạn từ gần 100 triệu năm trước được tìm thấy ở Myanmar. Ảnh: Tingting Yu/The Senckenberg Research Institute
Mẫu hổ phách tuyệt đẹp chứa loài ốc sên cạn từ gần 100 triệu năm trước được tìm thấy ở Myanmar. Ảnh: Tingting Yu/The Senckenberg Research Institute
Lên top