Tìm thấy hóa thạch khủng long nhỏ nhất thế giới trong hổ phách ở Đông Nam Á

Hoá thạch khủng long nhỏ nhất thế giới được tìm thấy trong hổ phách. Ảnh: LX.
Hoá thạch khủng long nhỏ nhất thế giới được tìm thấy trong hổ phách. Ảnh: LX.
Hoá thạch khủng long nhỏ nhất thế giới được tìm thấy trong hổ phách. Ảnh: LX.
Lên top