Tìm thấy hàng nghìn đồng tiền vàng trong ngôi nhà cũ ở Pháp

Các thỏi vàng và đồng tiền vàng được phát hiện trong ngôi nhà cũ ở Pháp. Ảnh: Hội đồng Thị trấn Morez.
Các thỏi vàng và đồng tiền vàng được phát hiện trong ngôi nhà cũ ở Pháp. Ảnh: Hội đồng Thị trấn Morez.
Các thỏi vàng và đồng tiền vàng được phát hiện trong ngôi nhà cũ ở Pháp. Ảnh: Hội đồng Thị trấn Morez.
Lên top