Tìm thấy dấu tích nhà thờ 1.000 tuổi thời kỳ Đế chế La Mã Thần thánh

Một nhà thờ 1.000 năm tuổi được xây dựng bởi Otto Đại đế - Hoàng đế La Mã Thần thánh đầu tiên - đã được phát hiện trên một cánh đồng ngô ở Đức. Ảnh: Khảo cổ Đức
Một nhà thờ 1.000 năm tuổi được xây dựng bởi Otto Đại đế - Hoàng đế La Mã Thần thánh đầu tiên - đã được phát hiện trên một cánh đồng ngô ở Đức. Ảnh: Khảo cổ Đức
Một nhà thờ 1.000 năm tuổi được xây dựng bởi Otto Đại đế - Hoàng đế La Mã Thần thánh đầu tiên - đã được phát hiện trên một cánh đồng ngô ở Đức. Ảnh: Khảo cổ Đức
Lên top