Tìm thấy dấu tích chứng minh cá sấu thời tiền sử đi bằng 2 chân

Hình minh họa mô tả cá sấu thời tiền sử đi bằng 2 chân. Ảnh: Đại học Queensland.
Hình minh họa mô tả cá sấu thời tiền sử đi bằng 2 chân. Ảnh: Đại học Queensland.
Hình minh họa mô tả cá sấu thời tiền sử đi bằng 2 chân. Ảnh: Đại học Queensland.
Lên top