Tìm thấy dấu hiệu tiềm năng sự sống trên sao Kim

Dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất được tìm thấy ở sao Kim. Ảnh: Reuters.
Dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất được tìm thấy ở sao Kim. Ảnh: Reuters.
Dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất được tìm thấy ở sao Kim. Ảnh: Reuters.
Lên top