Tìm thấy con dấu 7.000 năm tuổi ở Israel

Một con dấu đất sét gần 7.000 năm tuổi được phát hiện ở Israel, nó thể đã được sử dụng cho nhiều mục đích như ký tên hoặc niêm phong hàng hóa. Đại học Hebrew
Một con dấu đất sét gần 7.000 năm tuổi được phát hiện ở Israel, nó thể đã được sử dụng cho nhiều mục đích như ký tên hoặc niêm phong hàng hóa. Đại học Hebrew
Một con dấu đất sét gần 7.000 năm tuổi được phát hiện ở Israel, nó thể đã được sử dụng cho nhiều mục đích như ký tên hoặc niêm phong hàng hóa. Đại học Hebrew
Lên top