Tìm thấy chủng vi khuẩn cái chết đen nguy hiểm từ hài cốt 5.000 năm tuổi

Chủng vi khuẩn Yersinia pestis gây ra đại dịch cái chết đen thế kỷ 14 được tìm thấy trong bộ hài cốt 5.000 năm tuổi. Ảnh: Đại học Kiel
Chủng vi khuẩn Yersinia pestis gây ra đại dịch cái chết đen thế kỷ 14 được tìm thấy trong bộ hài cốt 5.000 năm tuổi. Ảnh: Đại học Kiel
Chủng vi khuẩn Yersinia pestis gây ra đại dịch cái chết đen thế kỷ 14 được tìm thấy trong bộ hài cốt 5.000 năm tuổi. Ảnh: Đại học Kiel
Lên top