Tìm thấy chiến hạm Mỹ “không thể chìm” phục vụ trong cả 2 Thế chiến

Xác tàu USS Nevada ở ngoài khơi Hawaii. Nguồn: Ocean Infinity
Xác tàu USS Nevada ở ngoài khơi Hawaii. Nguồn: Ocean Infinity
Xác tàu USS Nevada ở ngoài khơi Hawaii. Nguồn: Ocean Infinity
Lên top