Tìm thấy bằng chứng về người Hy Lạp ở thành phố La Mã cổ đại

Các nhà khảo cổ khai quật được bộ xương cựu nô lệ ở thành phố La Mã cổ đại. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii
Các nhà khảo cổ khai quật được bộ xương cựu nô lệ ở thành phố La Mã cổ đại. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii
Các nhà khảo cổ khai quật được bộ xương cựu nô lệ ở thành phố La Mã cổ đại. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii
Lên top