Tìm thấy 80 thi thể trong vụ máy bay Pakistan rơi

Lên top