Tìm thấy 3 siêu trái đất có thể có sự sống ngoài hành tinh

Các siêu trái đất mới được phát hiện quay quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 887. Ảnh: Reuters.
Các siêu trái đất mới được phát hiện quay quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 887. Ảnh: Reuters.
Các siêu trái đất mới được phát hiện quay quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 887. Ảnh: Reuters.
Lên top