Tìm thấy 101 quả bom chưa nổ của Thế chiến II ở Thái Bình Dương

Lực lượng cảnh sát Quần đảo Solomon đã được gọi đến và di dời 101 quả đạn nổ cỡ lớn của Mỹ khỏi khu vực này. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Quần đảo Hoàng gia Solomon
Lực lượng cảnh sát Quần đảo Solomon đã được gọi đến và di dời 101 quả đạn nổ cỡ lớn của Mỹ khỏi khu vực này. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Quần đảo Hoàng gia Solomon
Lực lượng cảnh sát Quần đảo Solomon đã được gọi đến và di dời 101 quả đạn nổ cỡ lớn của Mỹ khỏi khu vực này. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Quần đảo Hoàng gia Solomon
Lên top