Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tìm ra tung tích nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu