Tìm ra nhân tố bất ngờ giúp một số người mắc COVID-19 ít nghiêm trọng hơn

Nghiên cứu mới chỉ ra những người cảm nhận vị đắng cao hơn mức bình thường ít có khả năng mắc COVID-19 hoặc ít phát triển triệu chứng nghiêm trọng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra những người cảm nhận vị đắng cao hơn mức bình thường ít có khả năng mắc COVID-19 hoặc ít phát triển triệu chứng nghiêm trọng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra những người cảm nhận vị đắng cao hơn mức bình thường ít có khả năng mắc COVID-19 hoặc ít phát triển triệu chứng nghiêm trọng. Ảnh: AFP
Lên top