Tìm ra khủng long tí hon là sát thủ bóng đêm với thính lực siêu phàm hơn cú

Khủng long tí hon Shuvuuia Deserti. Ảnh: Viktor Radermaker/Bảo tàng Tự nhiên Mỹ.
Khủng long tí hon Shuvuuia Deserti. Ảnh: Viktor Radermaker/Bảo tàng Tự nhiên Mỹ.
Khủng long tí hon Shuvuuia Deserti. Ảnh: Viktor Radermaker/Bảo tàng Tự nhiên Mỹ.
Lên top