Tìm ra hố đen đặc biệt có thể "viết lại" hiểu biết của nhân loại về vũ trụ

Hố đen mới được tìm thấy qua việc phát hiện một vụ nổ tia gamma thấu kính hấp dẫn. Ảnh:  Carl Knox, OzGrav.
Hố đen mới được tìm thấy qua việc phát hiện một vụ nổ tia gamma thấu kính hấp dẫn. Ảnh: Carl Knox, OzGrav.
Hố đen mới được tìm thấy qua việc phát hiện một vụ nổ tia gamma thấu kính hấp dẫn. Ảnh: Carl Knox, OzGrav.
Lên top