Tìm lại được 2 bức tranh bị đánh cắp của Picasso và Mondrian

Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso. Ảnh minh họa: AFP
Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso. Ảnh minh họa: AFP
Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso. Ảnh minh họa: AFP
Lên top