Tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích: Phép màu nào cho 53 thủy thủ

Indonesia triển khai tàu chiến cùng hàng trăm nhân viên trong chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích hôm 21.4. Ảnh: AFP
Indonesia triển khai tàu chiến cùng hàng trăm nhân viên trong chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích hôm 21.4. Ảnh: AFP
Indonesia triển khai tàu chiến cùng hàng trăm nhân viên trong chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích hôm 21.4. Ảnh: AFP
Lên top