Tìm kiếm MH370 phát hiện điều sửng sốt

Phát hiện xác tàu đắm trong quá trình tìm kiếm MH370. Ảnh: ATSB
Phát hiện xác tàu đắm trong quá trình tìm kiếm MH370. Ảnh: ATSB
Phát hiện xác tàu đắm trong quá trình tìm kiếm MH370. Ảnh: ATSB
Lên top