Tìm kiếm 20 thủy thủ mất tích trong bão Surigae ở Philippines

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bão Surigae ngoài khơi bờ biển phía đông của Philippines vào ngày 20.4.2021. Ảnh: RAMMB/ CIRA / AFP
Hình ảnh vệ tinh cho thấy bão Surigae ngoài khơi bờ biển phía đông của Philippines vào ngày 20.4.2021. Ảnh: RAMMB/ CIRA / AFP
Hình ảnh vệ tinh cho thấy bão Surigae ngoài khơi bờ biển phía đông của Philippines vào ngày 20.4.2021. Ảnh: RAMMB/ CIRA / AFP
Lên top