Tìm hiểu về nhà máy sản xuất vaccine lớn nhất thế giới của Ấn Độ

Một nhân viên mặc đồ bảo hộ bên trong một phòng thí nghiệm ở viện Huyết thanh Ấn Độ, nơi đang sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Một nhân viên mặc đồ bảo hộ bên trong một phòng thí nghiệm ở viện Huyết thanh Ấn Độ, nơi đang sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Một nhân viên mặc đồ bảo hộ bên trong một phòng thí nghiệm ở viện Huyết thanh Ấn Độ, nơi đang sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top