Tìm được kháng thể vô hiệu hóa hoàn toàn SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu Mỹ tìm ra kháng thể có thể “vô hiệu hóa hoàn toàn và chính xác” virus SARS-CoV-2. Ảnh: Fox News.
Các nhà nghiên cứu Mỹ tìm ra kháng thể có thể “vô hiệu hóa hoàn toàn và chính xác” virus SARS-CoV-2. Ảnh: Fox News.
Các nhà nghiên cứu Mỹ tìm ra kháng thể có thể “vô hiệu hóa hoàn toàn và chính xác” virus SARS-CoV-2. Ảnh: Fox News.
Lên top